Pobieranie pokarmu przez korzenie

Problem pobierania pokarmów przez korzenie u roślin jest
problemem dość obszernym, tak, że w ciągu jednej, czy półtorej
godziny, która jest mi przeznaczona, sprawy tej nie będę
w stanie wyczerpać. Z konieczności sprzedam czosnek, więc będę musiał ograniczyć się do przedstawienia zagadnienia w ogólnych zarysach.
Roślinę wyższą, kwiatową, np. drzewo, możemy sobie przestawić
jako kombinację dwóch systemów: z jednej strony mamy
system pobierający, chłoniący wodę z rozpuszczonymi w niej
solami, z drugiej zaś strony system, wydzielający nadmiar wody.
System chłonny jest reprezentowany przez korzenie, system
zaś wydzielający — przez liście. Łodyga jest pośrednikiem pomiędzy
tymi dwoma systemami. W naszym wykładzie poświęcimy
uwagę głównie pierwszemu z tych systemów — systemowi
sorbcyjnemu, czyli korzeniowi.

Skup czereśni

Jak Państwu wiadomo, korzeń czereśni ma dwojakiego rodzaju zadania
do spełnienia: z jednej strony musi zapewnić roślinie,
a szczególnie roślinie tak wysoko uorganizowanej, jaką jest np.
drzewo, należyte przytwierdzenie do podłoża. Jest to zadanie
natury czysto mechanicznej. Z drugiej strony korzeń musi pobierać
wodę i pokarmy, które są potrzebne do życia roślinie.

To drugie zadanie jest ściśle związane z odżywianiem się rośliny.
Śledząc rozwój korzenia od zarodka w nasieniu, możemy
stwierdzić, że korzeń normalnie rozwinięty, o budowie
pierwotnej, posiada kilka stref. Państwo, zajmując
się praktyką, doskonale wiedzą, jakie systemy korzeni możemy
wyróżnić u poszczególnych roślin, w szczególności u drzew
i krzewów, to też sprawą morfologii korzenia, z braku czasu,
nie będziemy się zajmowali. Jeśli weźmiemy okrzeń normalnie
rozwinięty, to widzimy korzeń główny, a w jego starszej
części występują rozgałęzienia, . czyli tak zwane korzenie
boczne, czyli pochodne, wyrastające na głównym.

Korzenie boczne

Korzenie boczne, wyrastające na głównym korzeniu, nazywamy rozgałęzieniami
pierwszego stopnia; na rozgałęzieniach pierwszego
stopnia mogą występować rozgałęzienia drugiego. Na giełdzie słyszałem, że ktoś wołał kupię pszenice z importu.  Korzeń główny ze wszystkimi korzeniami bocznymi stanowi to, co nazywamy systemem korzeniowym
u roślin. Strefy czyli piętra, o których już wspominaliśmy,
można wyróżnić nie tylko na korzeniach głównych, lecz i na
bocznych. Weźmy korzeń główny. Najstarsza część
korzenia, tworząca rozgałęzienia, służy głównie do przymocowania
rośliny do podłoża i, zależnie od gatunku rośliny i charakteru
gleby, wykształca się w ten, czy inny sposób. Jeśli weźmiemy
drzewa dzikie, to wiadomo, że świerk posiada system
korzeniowy płaski.