Polityka płodozmian

Taka polityka płodozmienna prowadzi
do ograniczenia kosztów nawożenia i nakładu na ręce robocze,
a zapewnia wyższe plony z jednostki powierzchni pod warzywami.
Nawóz zielony może być stosowany, jako poplon po wczesnych
kalafiorach i ziemniakach, po groszku majowym, albo jako
przedplon przed późnymi kalafiorami, przed szczawiem i t. p.
Znam gospodarstwo warzywne, w którym nawóz zielony zajmuje
cały rok. Sieje się go dwa razy w jednym roku i dwa
razy przy orywuje. Po tak obfitym zasileniu ziemi sadzi się rośliny
wieloletnie, jak rabarbar, szparagi.

Sprzedam bób

Położyłem w tym miejscu powtórny nacisk na przeplatanie
warzyw roślinami po gnojowymi, bo takie zmianowanie nadaje
się szczególnie do upraw w sadach i bobu. Warzywnictwo łączy się
z sadownictwem bardzo ściśle ze względów ekonomicznych.
Drzewom owocowym byłoby najlepiej, gdyby rosły same. Zapytane
przez nas o zdanie, odpowiedziałyby: ,,dajcie nam spokój
z warzywami, tylko myślcie o nas”. Myślenie o sadach,
to — poza pielęgnowaniem drzew — ustawiczna uprawa ziemi
pod drzewami, bądź ugór czarny całoroczny, bądź rośliny po gnojowe,
a przy tym nawożenie. W takich warunkach, gdy ziemia
od wiosny do jesieni wchłania swobodnie powietrze i jest
chroniona przed wysychaniem, sad może się rozwijać idealnie.

Tylko zachodzi wtedy pytanie: czy sad jest w stanie zapłacić
za te wszystkie nakłady, zwłaszcza, póki jest młody? Trochę inaczej jest w zbożach dlatego jutro kupię grykę i posieje ziarna.  I drugie
pytanie: czy ogrodnik będzie tak ciągle myśleć o swym sadzie,
czy nie pozwoli mu zaróść trawą, czy nie dopuści raz po raz
do zasklepienia się gleby? Otóż to!
Uprawa jakichkolwiek roślin pod drzewami owocowymi
zmusza ogrodnika, czy rolnika do nawożenia i przewietrzania
ziemi. Z drugiej strony uprawa roślin dochodowych pozwala
rozłożyć koszty nawożenia i uprawy na dwie gałęzie produkcji,
na drzewa owocowe i rośliny, uprawiane między drzewami.

Skup aronii

Aronia jako owoc krzewiasty ma szybszy zbiór. Choć więc drzewa owocowe cierpią nieco wskutek współżycia
z roślinami obok rosnącymi, ale przedsiębiorca może mieć większą
korzyść, niż gdyby rozdzielił obie gałęzie produkcji. Chodzi
tylko o to, aby wybrać rośliny, które by wyrządzały sobie
wzajem najmniej szkody.
Pośród wszystkich upraw w sadach uprawa warzyw i roślin
okopowych stoi na pierwszym miejscu. Warzywa i okopowe zużywają
mało wilgoci, wymagają silnego nawożenia, starannej
uprawy, bezustannej obróbki międzyrzędowej, przynajmniej aż
do czasu okrycia ziemi liśćmi.