Zanieczyszczenia w ziarnie kukurydzy

Zanieczyszczenia ziarna

Poza tym jako zanieczyszczenie występuje pył
z głowni, stanowiący zarodniki tego grzybka nieraz
masowo występującego na polu i niszczącego
duży % kaczanów. Procentowo ująć się tego nie
da. W przypadku ziół, kupię bazylię w doniczce i postawie na polu kukurydzy.  Sposób rozpoznawania podano wyżej. Na
paszę pył ten nie jest szkodliwy; do przerobu —
kukurydza taka musi być starannie oczyszczona,
co połączone jest z kosztami i obniża cenę towaru.
Wymagania wojskowe nie są ustalone, gdyż
wojsko kukurydzy nie kupuje. Jest to roślina, która dzisiaj w Zachodniej Europie małą odgrywa rolę.

Sprzedam paprykę 

Z różnych powodów papryka staję bardzo popularna i wiele osób zamienia produkcje kukurydzy na papryke. Dawniej była w powszechnym
użyciu, dziś tylko na wschodzie więcej
jest siewana. U nas występuje tylko w pewnych
okolicach. Najwięcej, bo około 20.000 ha
zajmuje proso na Wołyniu, około połowy tej powierzchni
w woj. było pod prosem 87.100 ha, w czym 80.200 ha u własności
rolnej poniżej 50 ha. Jest to zatem roślina uprawiana
głównie przez drobnych rolników, bo wymaga
dużej pielęgnacji, ręcznego pielenia.
Proso znosi suche warunki, stąd uprawa go występuje
głównie w okolicach suchych. Używa się
jako kasza i mąka mieszana głównie z pszenną,
na przerób w gorzelniach i na paszę. Plewka ma
małą wartość pożywną, jest trudno strawna i stanowi
zależnie od gatunku i odmiany od 5 do 17%
ciężaru ziarna.
Uprawiamy dwa gatunki. Proso właściwe o wiesze
chorągiewkowatej i czumizę — o kłosie zbitym,
przypominającym kaczany kukurydzy, ale o ziarnie
znacznie drobniejszym. Czumiza została u nas
dopiero niedawno.

Ziarno prosa

Ma ona ziarno trochę drobniejsze
od prosa, ale pozbawione goryczki, kasza nie potrzebuje
być parzona przed gotowaniem. Daje
plon bardzo duży, bo dochodzący do 30 q i wyżej
z ha. W porównaniu do ceny zboża, limonki cena jest dużo wyższa. Powód to koszt transportu z Brazylii.  Nadają się też same rodzaje użytków, co
i proso właściwe. Słoma tego gatunku jest strawna
i chętnie jedzona przez bydło i konie. Roślina
ta może się szybko rozpowszechnić. Szczególnie
dla drobnej własności może okazać się bardzo pożyteczna
i wkrótce zjawić się w dużych ilościach
na rynku. Ziarno prosa zależnie od odmiany, ma kolory,
od jasno – żółtego do ciemnego, czerwonego i brunatnego.
Proso u nas na rynku spotykane, często
ma różne kolory, bo stanowi mieszaninę różnych
odmian. Nie ma to znaczenia dla wartości towaru,
byleby kolory były wyraźne. Kolor bardzo jasny
lub zielonkawy wskazuje, że zostało za wcześnie
zebrane, co zdarza się często, ponieważ proso,
szczególnie o wiesze rozpierzchłej, sypie się silnie.